Mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh : Bán cho người giàu

Tài liệu (Video) được chia làm 2 phần : Phần 1: Câu chuyện về chiếc ô giá khủng tại Nhật Phần 2: Mô hình này có được áp dụng tại Việt Nam hay không ? trong đó bao gồm: 5 mô hình kinh doanh có thể áp dụng tại Việt …

Read More »

Mô hình kinh doanh: Lồng ghép kết hợp (VIP)

Tài liệu được chia làm 2 phần : Phần 1: Mô hình kinh doanh hướng đến đối tượng … Phần 2: Video giới thiệu về công ty Ren…y.com trong đó bao gồm: 4 mô hình kinh doanh có thể áp dụng tại Việt Nam (Nội dung ẩn) [post_ender] 2017 toyota …

Read More »