Làm thế nào để phát triển Kinh doanh khi không có tiền (Bí quyết kinh doanh thông minh)

Xem Video “Bí quyết kinh doanh thông minh” tại đây:

Hoặc xem Tài liệu “Bí quyết kinh doanh thông minh” tại đây :

Nội dung chính:

  • Chiến lược kinh doanh : Câu chuyện về ông chủ shop hoa
  • Làm thế nào để phát triển kinh doanh khi không có sẵn tiền ?
  • Bí quyết thành công của anh A trong câu chuyện là gì ?

Chương trình được thực hiện bởi Akira và nhóm cộng sự tại Nhật Bản

cau-chuyen-ong-chu-shop-hoa

Bạn có nhận xét gì về Tài liệu trên hay không ?

Vui lòng Comment cảm tưởng – nhận xét – góp ý của bạn ngay bên dưới để lần sau chúng tôi có thể làm tốt hơn

Trả lời