Home / Bài viết hay / Mô hình kinh doanh : Không dùng vẫn cứ mua (VIP)

Mô hình kinh doanh : Không dùng vẫn cứ mua (VIP)

Tài liệu được chia làm 2 phần :

  1. Phần 1: Câu chuyện bán lược chải tóc cho nhà sư
  2. Phần 2: Mô hình này được áp dụng như thế nào ?

trong đó bao gồm:

  • 5 mô hình kinh doanh có thể áp dụng tại Việt Nam
Phần 1: Câu chuyện bán lược chải tóc cho nhà sư

(Nội dung ẩn)

Phần 2: Mô hình này được áp dụng như thế nào ?
[post_ender]
Mô hình kinh doanh : Không dùng vẫn cứ mua (VIP)
Rate this post

Bạn có nhận xét gì về tài liệu của Akira ?

comments