Mô hình kinh doanh: Lồng ghép kết hợp (VIP)

Tài liệu được chia làm 2 phần :

  1. Phần 1: Mô hình kinh doanh hướng đến đối tượng …
  2. Phần 2: Video giới thiệu về công ty Ren…y.com

trong đó bao gồm:

  • 4 mô hình kinh doanh có thể áp dụng tại Việt Nam
Phần 1: Mô hình kinh doanh hướng đến đối tượng …

(Nội dung ẩn)

Phần 2: Video giới thiệu về công ty Ren…y.com
[post_ender]

Trả lời