Mô hình kinh doanh: Sản phẩm bình thường, lợi nhuận phi thường (VIP)

Tài liệu được chia làm 2 phần :

  1. Phần 1: Từ anh chàng bán dạo trở thành Giám đốc công ty …
  2. Phần 2: Mô hình này được áp dụng trong các lĩnh vực khác như thế nào ?

trong đó bao gồm:

  • 1 chiến lược kinh doanh thông minh
  • 4 mô hình kinh doanh có thể áp dụng tại Việt Nam
Phần 1: Từ anh chàng bán dạo trở thành Giám đốc công ty …

(Nội dung ẩn)

Phần 2: Mô hình này được áp dụng trong các lĩnh vực khác như thế nào ?
[post_ender]

Here is a collection of places you can buy bitcoin online right now.

Trả lời