Cách phát hiện ý tưởng kinh doanh (khởi nghiệp làm giàu)

Tài liệu được chia làm 2 phần :

  1. Phần 1: Câu chuyện thành công của 2 người bố trẻ
  2. Phần 2: Làm thế nào để tìm kiếm ý tưởng kinh doanh ?

trong đó bao gồm:

  • 3 mô hình kinh doanh có thể áp dụng tại Việt Nam
Phần 1: Câu chuyện thành công của 2 người bố trẻ

(Nội dung ẩn)

Phần 2: Làm thế nào để tìm kiếm ý tưởng kinh doanh ?
[post_ender]

Trả lời