Chiến lược kinh doanh : Khách hàng an toàn 100% (VIP)

Tài liệu được chia làm 2 phần :

  1. Phần 1: Câu chuyện thành công của chàng trai bán giày qua mạng
  2. Phần 2: Chiến lược này được áp dụng trong các lĩnh vực khác như thế nào ?

trong đó bao gồm:

  • 1 chiến lược kinh doanh thông minh
  • 5 mô hình kinh doanh
Phần 1: Câu chuyện thành công của chàng trai bán giày qua mạng

(Nội dung ẩn)

Phần 2: Chiến lược này được áp dụng trong các lĩnh vực khác như thế nào ?
[post_ender]